Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Świerzno:
1) Jowita Sobocińska – starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie – Przewodnicząca
2) Monika Sienkiewicz- Wdowiak - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerznie – Zastępca Przewodniczącej
3) Paweł Faerber – policjant Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim,
4) Monika Domogała – pedagog Szkoły Podstawowej w Stuchowie
5) Julia Łastowska – Mietluk – pedagog Szkoły Podstawowej w Świerznie
6) Małgorzata Konarska– pielęgniarka środowiskowa NZPOZ ,,MEDYK” s.c w Świerznie
7) Patrycja Szczeblewska – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Gostyńcu
8) Robert Pycka – kurator Specjalista Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
9) Rafał Radziewicz – mł. chor. Żandarmerii Wojskowej w Świnoujściu
10) Piotr Sęk – st. szer. Żandarmerii Wojskowej w Świnoujściu

Szukaj w tym dziale: