Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie
Szukaj w tym dziale:

 


 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna - przemoc domowa.odt

Klauzula - Informacja dla obywateli Ukrainy składających wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.pdf

Klauzula dodatek osłonowy-1.pdf

Informacja dla osoby zgłaszającej potrzebę transportu na szczepienie przeciwko COVID-19 .pdf

Klauzula COVID-19.pdf

Klauzula Covid-19 OPS Świerzno.pdf

Świadczenie 'Za Życiem' - os. składająca-RODO.pdf

Świadczenie wychowawcze - os. składająca-RODO.pdf

Świadczenie 'Dobry Start' - os. składająca-RODO.pdf

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - os. składajaca-RODO.pdf

Zasiłek pielęgnacyjny - os. składajaca-RODO.pdf

Świadczenie pielęgnacyjne - os. składajaca-RODO.pdf

Specjalny zasiłek opiekuńczy - os. składajaca-RODO.pdf

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - os. składająca-RODO.pdf

Dodatek energetyczny - RODO.pdf

Świadczenia z pomocy społecznej - RODO.pdf

Dodatek mieszkaniowy- zarządcy - RODO.pdf

Alkohol i narkomania - RODO.pdf

Dziennik korespondencji - RODO.pdf

Karta dużej rodziny - RODO.pdf

Pracownik - RODO.pdf

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - RODO.pdf

Rejestr skarg - RODO.pdf

Rekrutacja - RODO.pdf

Rodzina wspierająca - RODO.pdf

Umieszczenie i pobyt w pieczy zastepczej - RODO.pdf

Usługi opiekuńcze - RODO.pdf

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza - RODO.pdf

Za życiem - współpraca z innymi instytucjami - RODO.pdf

Zachodniopomorska Karta Rodziny - RODO.pdf

Zachodniopomorska Karta Seniora - RODO.pdf

Ubezpieczenie zdrowotne- RODO.pdf