Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Świerzno:
1) Jowita Sobocińska – starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie – Przewodnicząca
2) Monika Sienkiewicz- Wdowiak - sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerznie – Zastępca Przewodniczącej
3) Paweł Faerber – policjant Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim,
4) Monika Domogała – pedagog Szkoły Podstawowej w Stuchowie
5) Julia Łastowska – Mietluk – pedagog Szkoły Podstawowej w Świerznie
6) Małgorzata Konarska– pielęgniarka środowiskowa NZPOZ ,,MEDYK” s.c w Świerznie
7) Patrycja Szczeblewska – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Gostyńcu
8) Robert Pycka – kurator Specjalista Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
9) Rafał Radziewicz – mł. chor. Żandarmerii Wojskowej w Świnoujściu
10) Piotr Sęk – st. szer. Żandarmerii Wojskowej w Świnoujściu

Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

 

I N F O R M A C J A

 

 

Powiat Kamieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, rozpoczął realizację projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII - Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim jako punkt Regionalnego Pogotowia Kryzysowego proponuje mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego pomoc bezpłatną, która nie wymaga skierowania. 

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Garncarska 4 lokal nr 2

72-400 Kamień Pomorski

tel: 789-424-693

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Powiat Kamieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, rozpoczął realizację projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII - Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim jako punkt Regionalnego Pogotowia Kryzysowego proponuje mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego pomoc bezpłatną, która nie wymaga skierowania. 

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Garncarska 4 lokal nr 2

72-400 Kamień Pomorski

tel: 789-424-693

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

 


 

 

 
1 do 10 z 39